PC symbol färg

Böneliv

Du är alltid välkommen att delta i böneliv, samtal och gemenskap i den utsträckning som passar dig. Vi ber med Pilgrimens tidegärd och firar Pilgrimsmässa enligt en enkel ordning.


Måndag
08.00 Pilgrimsmässa, Klosterkyrkan
09.00 Laudes (Morgonbön), Klosterkyrkan
09.30 Samtal om tro och liv, Pilgrimscentrum
12.00 Sext (Bön under dagen), Klosterkyrkan
15.00 Vesper (Eftermiddagsbön), Klosterkyrkan
19.30 Completorium (Aftonbön), S:ta Birgittas kyrka

Tisdag
08.00 Pilgrimsmässa, Klosterkyrkan
09.00 Laudes, Klosterkyrkan
12.00 Sext, Klosterkyrkan
15.00 Vesper, Klosterkyrkan
19.30 Completorium, S:ta Birgittas kyrka

Onsdag
08.00 Mässa (sjungen), Klosterkyrkan
09.00 Laudes, Klosterkyrkan
09.30 Samtal om tro och liv, Pilgrimscentrum
12.00 Sext, Klosterkyrkan
15.00 Vesper, Klosterkyrkan
19.30 Completorium, S:ta Birgittas kyrka

Torsdag
08.00 Pilgrimsmässa, Klosterkyrkan.
09.00 Laudes, Klosterkyrkan
09.30 Samtal om tro och liv, Pilgrimscentrum
12.00 Sext, Klosterkyrkan
15.00 Vesper, Klosterkyrkan
18.00 Pilgrimsmässa med sånger från Taizé. Mariagårdens kapell
19.30 Completorium, S:ta Birgittas kyrka

Fredag
08.00 Pilgrimsmässa, Klosterkyrkan
09.00 Laudes, Klosterkyrkan
09.30 Samtal om tro och liv, Pilgrimscentrum
12.00 Sext, Klosterkyrkan
15.00 Vesper, Klosterkyrkan
18.00 Mässa (sjungen), Klosterkyrkan
19.30 Completorium, S:ta Birgittas kyrka

Lördag
08.00 Pilgrimsmässa, Mariagårdens kapell
09.00 Laudes, Mariagårdens kapell
12.00 Sext, Mariagårdens kapell
15.00 Vesper, Mariagårdens kapell
19.30 Completorium, S:ta Birgittas kyrka

Söndag
11.00 Högmässa, Klosterkyrkan
19.30 Completorium, S:ta Birgittas kyrka